【CẬP NHẬT 】Bảng Giá Các Mẫu Thi Công Sân Vườn Hot Nhất 2021

Sân Vườn Sài Gòn tự tin là một trong các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công sân vườn đẹp, thi công Hồ cá Koi, đã hoạt động trong hơn 15 năm và được rất nhiều khách hàng lớn nhỏ tin tưởng lựa chọn để mang đến một không gian sống thanh tịnh, hiện đại thiên nhiên đến với gia đình. Trong bài viết này Sân Vườn Sài Gòn sẽ giới thiệu bảng giá các mẫu thi công sân vườn hot nhất năm 2021.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 1

thi công sân vườn 1

thi công sân vườn 1-1

– Tổng diện tích : 30m2

– Giá thi công trọn gói : 65.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, gỗ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 2

thi công sân vườn 2

– Tổng diện tích : 30m2

– Giá hòn non bộ: 30.000.000 đ

– Giá đất: 7. 000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 10.000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  13. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 60.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, gỗ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn, cá koi.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 3

thi công sân vườn 3

thi công sân vườn 3-1

thi công sân vườn 3-2

thi công sân vườn 3-3

– Tổng diện tích hồ cá koi : 20m2

– Giá hòn non bộ: 30.000.000 đ

– Giá đá trang trí viền hồ, bước dặm: 20. 000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 10.000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  13. 000.000 đ

( cây xanh gồm: nguyệt quế, tùng, sen, mai tiểu thơ, cây lộc vừng,…)

– Giá thi công trọn gói : 73.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, gỗ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 4

thi công sân vườn 4

– Tổng diện tích sân vườn : 50m2

– Giá hòn non bộ: 50.000.000 đ

– Giá đá trang trí viền hồ, bước dặm: 30. 000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 20.000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  30. 000.000 đ

( cây xanh gồm: nguyệt quế, thông, cây tùng, sen, mai tiểu thơ, cây lộc vừng,…)

– Giá thi công trọn gói : 130.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, gỗ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 5

thi công sân vườn 5

– Tổng diện tích hồ cá koi : 40m2

– Giá hòn non bộ: 40.000.000 đ

– Giá đá trang trí viền hồ, bước dặm: 20. 000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 15.000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  5. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 80.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, gỗ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 6

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 6

– Tổng diện tích sân vườn : 100m2

– Giá hòn non bộ: 80.000.000 đ

– Giá đá trang trí lát bước dặm: 50. 000.000 đ

– Chòi nghỉ sân vườn: 20.000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 10.000.000 đ

– Giá cây trồng viền, cây công trình xung quanh:  30. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 190.000.000 đ

– Gồm đá trang trí, hồ cá, đèn chiếu sân vườn, chòi nghỉ ngoài trời, cây công trình, đèn đá, hòn non bộ thác nước, các loại cây cảnh sân vườn.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 7

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 7

– Tổng diện tích hồ cá koi : 50m2

– Giá đá trang trí lát bước dặm: 20. 000.000 đ

– Giá cá koi thả thêm: 10.000.000 đ

– Giá lu nước: 7.000.000 đ

– Giá thác nước trên tường: 10.000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  10. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 57.000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 8

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 8

– Tổng diện tích sân vườn : 35m2

– Giá đá trang trí lát bước dặm: 20. 000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  20. 000.000 đ

– Giá tượng điêu khắc trang trí: 30. 000.000 đ

– Giá xây dựng kiến trúc hoa văn điêu khắc: 35. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 105. 000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 9

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 9

– Tổng diện tích sân vườn : 20m2

– Giá đá trang trí lát bước dặm: 10. 000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  20. 000.000 đ

– Giá tượng phật điêu khắc trang trí: 5. 000.000 đ

– Giá hồ cá koi mini: 20. 000.000 đ

– Giá đèn đá mini: 2.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 57. 000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 10

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 10

– Tổng diện tích sân vườn : 35m2

– Giá đá trang trí lát bước dặm: 20. 000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  30. 000.000 đ

– Giá tượng phật điêu khắc trang trí: 5. 000.000 đ

– Giá hồ cá koi: 20. 000.000 đ

– Giá đèn đá mini: 2.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 77. 000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 11Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 11

– Tổng diện tích sân vườn : 20m2

– Giá sỏi lát sân vườn: 5. 000.000 đ

– Giá cây trồng viền xung quanh:  20. 000.000 đ

– Giá tượng trang trí: 7. 000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 32. 000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 12

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 12

– Diện tích hồ cá koi 20m2 x 3.900.000 đ = 78.000.000 đ

– Hòn non bộ, tường nước : 29.000.000 đ

– Giàn sắt che mát : 30 m2 x 750.000 đ/m2 : 22.500.000 đ

– Bục ngồi, bồn hoa trang trí như hình : 12 m2 x 2.500.000 = 30.000.000 đ

– Cây bụi trang trí : 9.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 168.000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 13

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 13

Cung cấp vỉ thoát nước  + vải địa : 6m2 x 500.000 : 3.000.000 đ

Cung cấp đất sạch : 3. 000.000 đ

Thảm cỏ, cây xanh : 5. 000.000 đ

Đá cuội, sỏi, đèn đá : 4. 000.000 đ

Giá thi công trọn gói: 15. 000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 14

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 14

– Cây sứ cao 3-4m : 4.500.000 đ

– Cỏ Nhung Nhật thảm  : 15m2 x 80.000 đ/m2 = 1.100.000 đ/m2

– Trúc quân tử : 2.500.000 đ

– Cây bụi trọn gói : 16.000.000 đ

– Đất trồng, phân trộn : 5.000.000 đ

– Đá bước dặm : 20 viên x 120.000 đ = 2.400.000 đ

– Giá thi công trọn gói: 31.500.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 15

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 15

– Cây sala cao 6-7m có hoa : 14.500.000 đ

– Hồ nước nhỏ + đá trang trí : 19.500.000 đ

– Cây bụi trang trí : 15.000.000 đ

– Đất trồng, phân trộn : 2.500.000 đ

– Cây trang cắt cole : 4.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 55.500.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 16

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 16

Tiểu cảnh lu nước 1 bộ : 3.500.000 đ

Sỏi đá, cây bụi viền xung quanh  1.500.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 17

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 17

Diện tích phần thác nước : 10m2, phần hồ ngang 2 dài 5: 10m2

Tổng diện tích : 20m2

Đơn giá tổng : 20 x 4.000.000 : 80.000.000 đ

Bao gồm tất cả chi phí xây tô, ốp gạch, thác nước, đèn chiếu sáng.

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 18

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 18

Dán đá trang trí tường, ốp lu nước : 10m2 x 1.5tr/m2 = 15.000.000 đ

Máy bơm, tủ điện, công tắc… : 5.000.000 đ

Cây xanh, đá cuội, trang trí : 5.000.000 đ

Đèn đá sân vườn : 1.200.000 đ

Giá thi công trọn gói : 26.200.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 19

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 19

– Diện tích hồ cá 20m2 x 4.000.000 đ = 80.000.000 đ

– Hòn non bộ cao 2-2.5m : 30.000.000đ

– Tường trang trí : 10m2 x 800.000 : 8.000.000 đ

– Cây sứ : 5.000.000 đ

– Cầu gỗ : 8.000.000 đ

– Cây bụi trang trí : 10.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 141.000.000 đ

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 20

Mẫu thiết kế sân vườn đẹp 20

– Diện tích hồ cá 10m2 x 4.000.000 đ = 40.000.000 đ

– Hòn non bộ đá vàng gồm cây xanh : cao 2-2.5m : 30.000.000 đ

– Tường dán đá suối trang trí : 10 m2 x 800.000 = 8.000.000 đ

– Giá thi công trọn gói : 78.000.000 Đ

Liên hệ với chúng tôi

https://sanvuonsaigon.vn

Văn Phòng Đại Diện : Lô B15, Khu C30, Thành Thái , Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh Cần Thơ: 79 A Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ
Kho Hàng : G8/36, Ấp 7, Trần Văn Giàu, X.Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh
Kho Đá : Võ Trần Chí, Tân Tạo, Q.Bình Tân
Điện thoại : (028) 3601 2111 - 0903 08 06 86
Email :sanvuonsg@gmail.com

Bài viết liên quan

Top 22 Mẫu Bể Cá Cảnh Đẹp Trang Trí Cho Không Gian Nhà Thêm Lộng Lẫy

Top 22 Mẫu Bể Cá Cảnh Đẹp Trang Trí Cho Không Gian Nhà Thêm Lộng Lẫy

Bài viết phù hợp với những gia chủ đang muốn tham khảo các mẫu hồ cá ngoài trời, bể cá sân vườn, bể cá cảnh đẹp và tham khảo cách xây dựng bể cá ngoài trời làm sao để tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả vể tính thẩm mĩ. Sân Vườn Sài Gòn sẽ chia sẻ ngay tại […]

Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Cây Tự Động Cho Khu Vườn Thêm Tươi Mát

Lắp Đặt Hệ Thống Tưới Cây Tự Động Cho Khu Vườn Thêm Tươi Mát

Hệ thống tưới cây tự động chính là hệ thống bao gồm những thiết bị đã được lắp đặt. Để có thể tưới nước cho sân vườn và chúng có được khả năng tự động bật tắt theo thời gian, điều chỉnh được lượng nước. Ngoài ra thì chúng cũng còn có thể được tích […]

Danh Mục Các Sản Phẩm Cây Thủy Sinh Trồng Trong Nước Tốt Nhất

Danh Mục Các Sản Phẩm Cây Thủy Sinh Trồng Trong Nước Tốt Nhất

Danh mục các loại cây thủy sinh dễ trồng chính là những loại cây sống trong nước được có sức sống mạnh mẽ, thích nghi tốt với những điều kiện khắc nghiệt mà không bị chết. Đây được cho là một yếu tố không thể nào thiếu được trong hồ cá koi tiểu cảnh nhà […]